Työharjoittelumahdollisuuksien Pallo-Iiroissa toivotaan parantuvan entisestään tulevaisuudessa.
Julkaistu: 24.09.2022 11.45

Työharjoittelumahdollisuuksien Pallo-Iiroissa toivotaan parantuvan entisestään tulevaisuudessa.

Pallo-Iirot tarjoaa vuosittain harjoittelupaikkoja erinäisiin tehtäviin organisaation sisällä ja tulevaisuudessa yhteistyötä oppilaitosten kanssa halutaan myös vankistaa. WinNovan lehtori Jarno Oranen ja Pallo-Iirojen toiminnanjohtaja Janne Koivisto ovat tulevaisuudesta samoilla linjoilla.

- Työskentelen Länsirannikon Koulutus Oy WinNovassa lehtorina Rauman Liiketalous & Palvelu -yksikössä. Työhöni kuuluu opettamisen lisäksi opiskelijoiden ohjaaminen työssäoppimispaikoilla, sekä koulutus- ja oppisopimusten laatiminen. Kytkös Pallo-Iiroihin on alun perin tullut poikani harrastuksen kautta. Olen toiminut useita vuosia Pallo-Iirojen 2007-syntyneiden poikien joukkueenjohtajana. Lisäksi olen ohjannut Pallo-Iiroissa työssäoppimassa olleita WinNovan opiskelijoita, Oranen taustoittaa.

- Pallo-Iirot on työssäoppimispaikkana hyvä ja monipuolinen. Pallo-Iirojen toiminta on laajaa ja monipuolista ja se antaa opiskelijoille mahdollisuuksia vaikka mihin. Seurassa pääsee harjoittelemaan esimerkiksi asiakaspalvelua, laskutusta, markkinointia, tapahtumien järjestämistä, nuorten kanssa toimimista, yms, eli erittäin monipuoliset mahdollisuudet harjoittelun suorittamiseen. Oppilaitoksen ja opiskelijan kannalta tärkeintä työssäoppimisessa on, että opiskelijalle annetaan oikeita työtehtäviä ja mahdollistetaan hänen oppimisensa ja tutkinnon suorittamisensa. Lisäksi erittäin isossa roolissa on opiskelijan ohjaaminen työssäoppimispaikalla. Opiskelijaa ei saa niin sanotusti heittää susille, vaan hänen tulee saada koko työssäoppimisen ajan ohjausta ja apua työssäoppimispaikassaan.

Harjoitteluista tullut palaute on ollut positiivista.

- Kokemukset Pallo-Iirojen kanssa tehdystä yhteistyöstä työssäoppimisen suhteen on hyvät. Opiskelijat ovat päässeet tekemään työtehtäviä, joita harjoitteluun on sisältynyt. Opiskelijoita on ohjattu ja kannustettu. Tutkinnon osia on suoritettu ja arviointi on ollut tiukkaa ja realistista.

- Minuun korvaani kantautuneet palautteet opiskelijoilta ovat olleet kaikki positiivisia ja kehuja on saanut juuri monipuoliset työtehtävät.

Samoilla linjoilla on ollut myös toiminnanjohtaja Koivisto.

- Kokemukset ovat olleet hyviä ja erityisesti täytyy mainita, että motivaatio ja halu oppia on jokaisen kohdalla ollut todella hyvää. Tätä on osaltaan varmaan auttanut, että opiskelijoiden kanssa käydään ennen harjoittelua keskustelu, jossa käydään pelisäännöt ja odotukset harjoittelua kohtaan läpi, jotta molemmat osapuolet ovat samalla sivulla harjoittelun suhteen.

- Seuran visiona on tulevaisuudessa olla toimintaympäristö, jossa toimija voi saada kokemusta ja kartuttaa osaamista eri yhteiskunnan osa-alueille. WinNovan kanssa tehtävä yhteistyö osuu mielestäni täydellisesti meidän visioon, jossa tavoitteena on tarjota muillekin ihmisille kuin jalkapallon pelaajille merkityksellinen yhteisö. Vapaaehtoistoimijan näkökulmasta ajatus on, että toiminnassa mukana oleminen ei ainoastaan vie aikaa, vaan vastineeksi saa myös valtavan määrän erilaista osaamista omaan työkalupakkiin.

Myös tulevaisuudessa molemmat osapuolet toivovat yhteistyön jatkuvan ja mahdollisuuksien mukaan lisääntyvän.

- Tulevaisuudessa yhteistyötä Pallo-Iirojen ja WinNovan välillä tulisi mielestäni vielä vahvistaa. Olisi hienoa luoda jatkumo, jossa aina yhden opiskelijan työssäoppimisen päätyttyä olisi seuraavalle opiskelijalle paikka tiedossa. Työssäoppimispaikkoja ei turhan paljon ole ja monelle opiskelijalle sen saaminen on haastavaa, Oranen linjaa.

- Meillä on ollut useita opiskelijoita WinNovan kautta ja uskon, että kaikki kolme osapuolta (seura-koulu-opiskelija) ovat olleet erittäin tyytyväisiä harjoitteluiden antiin. Pallo-Iirot on erittäin kiinnostunut jatkamaan hyvin mennyttä yhteistyötä ja tulemme varmasti jatkossa luomaan vielä selkeämmän polun opiskelijoille ja mahdollisuuden tulla mukaan seuratoimintaan harjoittelemaan tai miksei pidemmäksikin ajaksi, Koivisto lisää.

Koivisto rohkaiseekin opiskelijoita olemaan aktiivisia halustaan toimia seuran toiminnassa mukana.

- Halu oppia ja kokeilla sekä positiivinen asenne ovat avainasiat onnistuneeseen harjoitteluun. Pallo-Iiroissa tarjotaan mahdollisuus tulla harjoittelemaan työelämäntaitoja toimintaympäristöön ja seurassa saa mahdollisuuden toteuttaa itseään. Tukena harjoittelussa on jatkuvasti parempaan pyrkivä yhteisö.

Joona Montonen suoritti harjoittelunsa kauden aikana Miesten Edustusjoukkueen viestinnän parissa

- Opiskelen media-alaa ja kolmas lukuvuosi on juuri alkanut. En oikein tiennyt mitä odottaa, kun tämänkaltaista työkokemusta ei ole ollut, vaikka uskoinkin harjoittelun olevan mieluisa.

- Pallo-Iirot oli todella mukava ja rento harjoittelupaikka. Pääsin pitämään liveseurantaa koti- ja vieraspeleissä, mukaan ennakko- ja pelin jälkeisiin haastatteluihin, sekä kuvaamaan videopätkiä ennakkohaastatteluiden videoihin.

Myös Joona koki harjoittelun onnistuneeksi.

- Jäi sellainen fiilis, että sain tietää paljon alan työnkuvasta. Uskoin jo ennen harjoittelua, että tämänkaltainen työ voisi olla omaan makuuni ja tämä harjoittelu vain vahvisti sitä.